PTS 35 Mp z wrzecionem podcinającym

Maksymalna średnica piły tarczowej 355 mm
Maksymalna średnica piły głównej przy zastosowaniu wrzecionka podcinającego 300 mm
Maksymalna wysokość piłowania piłą 355 mm 100 mm
Maksymalna wysokoœæ piłowania piłą 300 mm 70 mm
Przesuw pionowy wrzeciona 110 mm
Średnica końcówki wrzeciona 30 mm
Prędkość obrotowa wrzeciona 3500 obr./min
Moc silnika 4,0 kW
Wysokoœæ do powierzchni stołu 850 mm
Wymiary stołu zasadniczego 1000 x 700 mm
Największa szerokość piłowania przy przykładni 900 mm
Wymiary stolika pomocniczego 1000 x 500 mm
Skok roboczy stolika pomocniczego 1850 mm
Długość piłowania przy pomocy stolika pomocniczego:
600 mm
· przy listwie oporowej ustawionej z tyłu stolika 1250 mm
Wymiary stolika rolkowego 670 x 500 mm
Wymiary blatu bocznego 600 x 530 mm
Zespół wrzecionka podcinającego
Moc silnika wrzecionka podcinającego 0,55 kW
Średnica piły (freza) wrzecionka podcinającego 125 mm
Średnica końcówki wrzecionka podcinającego 20 mm
Prędkość obrotowa wrzecionka podcinającego 8000 obr./min
Wymiary gabarytowe (dł., szer.. wys.) 2280 x 2760 x 1300 mm
Średnica zewnętrzna odciągu trocin 125 mm
Zapotrzebowanie powietrza dla odciągu trocin 700 m3/h
Masa kompletnej obrabiarki ~ 480 kg
Obsługa 1 osoba

Pilarka tarczowa PTS35M przeznaczona jest do wzdłużnego i poprzecznego przecinania drewna, tworzyw drewnopochodnych i sztucznych oraz miękkich metali kolorowych. Dzięki zastosowaniu wrzecionka podcinającego możliwe jest również precyzyjne przecinanie płyt okleinowanych bez wykruszeń okleiny na krawędziach.

Prosta obsługa oraz wysoka dokładność obróbki sprawiają, że znajduje ona szerokie zastosowanie w zakładach przemysłu drzewnego oraz warsztatach obrabiających drewno.

Korpusem pilarki jest spawana konstrukcja stalowa mieszcząca wszystkie mechanizmy i zespoły obrabiarki: wrzeciennik z wrzecionem do mocowania piły głównej, mechanizm podnoszenia i opuszczania piły wraz z blokadą oraz silnik elektryczny napędzający wrzeciono za pośrednictwem przekładni pasowej. W przedniej części korpusu znajduje się wnęka z zespołem wrzeciona podcinającego, wyposażonego w zespół frezów o regulowanym rozstawie i napędzanego odrębnym silnikiem elektrycznym.

Podnoszenie i opuszczanie piły głównej odbywa się za pomocą kółka ręcznego poprzez mechanizm ślimakowo-zębatkowy przesuwający tuleję, na której osadzony jest wrzeciennik. Ustawienie wrzeciennika blokuje się zaciskiem.

Regulacja wrzecionka podcinającego (podnoszenie, opuszczanie, ustawianie względem piły głównej) odbywa się ręcznie przy pomocy specjalnych kluczy.

Żeliwny stół pilarki posiada dwa wzdłużne rowki do prowadzenia liniału kątowego. Do dokładnego piłowania wzdłużnego służy przykładnia umożliwiająca precyzyjne ustawienie szerokości cięcia. Prowadnica przykładni wyposażona jest w skalę milimetrową.

Do piłowania poprzecznego długich elementów oraz do piłowania elementów płytowych służy stolik pomocniczy przesuwający się wzdłuż stołu zasadniczego po prowadnicy. Stolik pomocniczy posiada nastawną listwę oporową ze skalą milimetrową i zderzakiem, umożliwiającą piłowanie poprzeczne pod dowolnym kątem w zakresie: 0o - 45o.

Pilarka wyposażona jest w klin rozszczepiający, nastawną osłonę piły oraz ssawę umożliwiającą przyłączenie odciągu wiórów. Piłowanie elementów o dużych wymiarach ułatwiają, montowane standardowo, elementy powiększające powierzchnię stołu zasadniczego: stolik rolkowy na wyjściu materiału oraz blaszany blat boczny do piłowania wzdłuż przykładni.